alman hekim Bruno Chikly tarafından geliştirilen şunlar teknik, vücudun ak kan sistemi ve müntesip mütenevvi koşulların hafifletilmesine el ulağı yapmak gereğince hafif, ritmik vuruşların uygulanmasını ihtiva eden masaj tedavisidir. öteki durumların yani sıra, lenf sistemi, hijyen Bir bağışıklık düzenini destekleyen toksin maddeleri ya da ödemi hariç atmaktan sorumludur. onunla birlikte, lenf dolaşımı durduğunda, likit akaret yada inflamasyon, ödem veyahut nöropatiler üzere fiziki problemlere niçin olabilir. lenf Ödem Tedavisi, masaj terapisyenlerinin anatomi gövdesindeki tıkanık yerleri kıymetlendirmek adına “haritalama” sistemi kullanarak orantılı lenf akışını geçmiş yüklemelerini, elan sonra yakışır sirkülasyonu gene etkinleştirmek için bunlar alanlardaki Parmakları veyahut ayakları geçirerek tetik tazyik uygulamalarını sağlar.